Skip to content
Home » Blogi » Yhteisöllisyyttä voi vahvistaa myös etätyöaikana

Yhteisöllisyyttä voi vahvistaa myös etätyöaikana

Yhteisöllisyys voi myös vahvistua etätyöaikana. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii yrityksen vastuuhenkilöitä aktiivisia toimenpiteitä yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Evantia Oy:ssä valjastettiin tekniset yhteydenpitovälineet aikaisempaa tehokkaampaan hyötykäyttöön sekä käynnistettiin säännölliset virtuaaliset tapaamiset, joilla korvatiin aikaisemmat kasvokkain tapahtuneet kohtaamiset. Iso rooli oli myös yhteisöllisyydestä käydyllä sisäisellä keskustelulla. Yhteisöllisyyden kehittämisvastuu ei ole vain johdon asia, vaan kuuluu kaikille. ”Työyhteisö tehdään yhdessä”, toteaakin Evantia Oy:n palvelupäällikkö Ville Virta.