Skip to content
Home » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Johdanto

Kasvetaan yhdessä -hankkeessa tarjotaan valmennusta pk-yrityksille Uudenmaan alueella, tuotetaan webinaareja liittyen muutoksen tekemiseen organisaatioissa ja jaetaan valmennuksissa hyväksi havaittuja työkaluja ja käytänteitä hankkeen sivuston kasvetaanyhdessä.fi -välityksellä.

Rekisterinpitäjä

Laurea

Ratatie 22

01300 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eija Lipasti

Ratatie 22

01300 Vantaa

Rekisterin nimi

Kasvetaan yhdessä -hanke

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään valmennuksiin osallistuvilta rahoittajan (Hämeen ELY-keskus) edellyttämällä tavalla, joka on selitetty seuraavassa dokumentissa https://www.eura2014.fi/rrtiepa/resources/Tietosuojakaytanto_EURA_2014.pdf.

Webinaareihin osallistuvilta kerätään nimi, organisaation nimi ja sähköpostiosoite, joiden perusteella hankkeen vaikuttavuutta raportoidaan rahoittajalle.

Henkilötietoja käytetään hankkeen tapahtumista informoimiseen.

Rekisterin tietosisältö

  • Yrityksen nimi

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Hankkeen toteuttajien kesken tarpeen mukaan (Laurea-ammattikorkeakoulu Oy ja Työterveyslaitos)

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Yhteystietonsa jättäneillä henkilöillä ja yrityksillä on oikeus tarkistaa omat yhteystietonsa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Yhteystietonsa jättäneillä henkilöille ja yrityksillä on oikeus pyytää yhteystietojensa korjaamista sekä poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja tulee esiin mahdollisesti sähköpostiosoitteen kautta, sähköpostitietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus pyytää tietojen korjausta tai poistoa.