Skip to content
Home » Blogi » Muutoskyvykkyyttä kasvattamalla kohti parempia aikoja

Muutoskyvykkyyttä kasvattamalla kohti parempia aikoja

Koronakriisi on osoittanut, että muutos voi tulla yllättävältä taholta ja vaikuttaa dramaattisesti yritysten toimintaan niin pahassa kuin hyvässä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten toipumista koronasta, vahvistaa resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä ja valmentaa yrityksiä omaksumaan jatkuvan kehittämisen toimintamalleja. Valmennuksen avulla tuetaan yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja työpaikkojen säilymistä.

Resilienssiä kasvattamalla vahvempana kohti muutoksia

Koronakriisi on jyllännyt Suomessa jo yli vuoden ajan. Monilla pk-yrityksillä kriisi ja poikkeustoimet ovat vaikuttaneet liiketoimintaan negatiivisesti jopa katastrofaalisesti, ja joillakin toiminta on kasvanut voimakkaastikin.

Laurean ja Työterveyslaitoksen toteuttama Kasvetaan yhdessä – Yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvattaminen organisaatioresilienssiä ja muutoskyvykkyyttä kasvattamalla -hanke tarjoaa eväitä pk-yrityksille selvitä koronan tuomien haasteiden keskellä ja olla entistä vahvempi tulevaisuuden muutoksissa.

Koronakriisistä on huomattu, että yrityksen kyky uudistua on nykypäivän nopeissa muutoksissa yhä tärkeämpi kilpailuvaltti. Yrityksissä tunnistetaan uudistumiskyvyn merkitys, mutta myös uudistumisen vaikeudet. Voi olla hankaluuksia määrittää uutta suuntaa, valita kehitystoimenpiteitä, luoda muutokseen johtava suunnitelma tai käytännössä johtaa organisaatio uuteen toimintamalliin. Tilannekuvan selkeyttäminen auttaa koko organisaatiota kulkemaan kohti uutta. Tähän tarjoamme hankkeessa apua ja valmennusta, taustoittaa hankkeen ideoija ja projektipäällikkö Eija Lipasti Laureasta.

Kriisin keskellä työhyvinvointia voi parantaa organisaatioresilienssiä kehittämällä

Pitkittynyt koronapandemia jatkuvine muutoksineen on heikentänyt monilla työpaikoilla henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Kiireisessä arjessa erityisesti kriisin keskellä yrityksen totutut tavat kehittää eivät riitä, jolloin ulkopuolisen tahon tarjoama apu voi olla paikallaan.

Kriisin keskellä empaattinen johtaminen, yhteistyön korostaminen ja yhteisen oppimisen varmistaminen tuovat voimavaroja ja hyvinvointia työyhteisöön ja vahvistavat yrityksen kykyä selviytyä kriisistä: organisaatioresilienssi vahvistuu. Nyt on juuri oikea aika huolehtia jokaisen hyvinvoinnista. Kun koko henkilöstö ja verkosto on mukana ratkomassa kriisin tuomia haasteita, on yrityksellä hyvät edellytykset selviytyä menestyksekkäästi pandemiasta ja sen jälkeisestä ajasta, muistuttaa hankkeen alullepanija Miira Heiniö Työterveyslaitokselta.

Laurean ja Työterveyksenlaitoksen yhdessä toteuttama ja ESR:n rahoittama Kasvetaan yhdessä-hanke kokoaa valmennukseen 20 uusimaalaista yritystä. Hankkeessa keskitytään auttamaan yrityksiä, joiden henkilöstö on kymmenen tai enemmän. Toimialaa ei sen sijaan ole rajattu.

Hanke käynnistyi alkuvuodesta 2021 ja jatkuu lokakuun 2022 loppuun saakka. Yritykset voivat hakea mukaan valmennukseen joustavasti. Osallistuville yrityksille räätälöidään oma valmennuskokonaisuus riippuen yrityksen haasteista ja tavoitteista. Valmennuskokonaisuus on yrityksille ilmainen.

Hankkeen puitteissa järjestetään myös kaikille avoimia webinaareja, joissa eri alojen asiantuntijoiden johdolla pureudutaan mielenkiintoisiin teemoihin kuten resilienssin kasvattamiseen ja työhyvinvoinnin merkitykseen tuloksen tekemisessä. Kiinnostuitko hankkeesta ja haluat mukaan?

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Eija Lipasti eija.lipasti@laurea.fi p. 0468567631