Skip to content
Home » Blogi » Tulevaisuuden johtajuus haastaa ja mahdollistaa

Tulevaisuuden johtajuus haastaa ja mahdollistaa

Tulevaisuuden johtajuus on valmentavaa tiedon ja taidon johtamista, jossa johtaminen itsessään on taitolaji. PK-yrityksen johtamisen muutosta ja tulevaisuuden menestystekijöitä pohtivat Nurmijärven Kodit Oy:n toimitusjohtaja Marjut Joensuu ja Syste Oy:n toimitusjohtaja Jari Hietala. Teemasta lisää kuulet maksuttomassa webinaarissa 17.5.2022 klo 15–16.

Johtaminen on yrityskulttuuria, yhteisen arvopohjan eteen töiden tekemistä, ihmisten, tiedon ja taidon johtamista.

– Laajassa kuvassa johtaminen on osa yrityksen kulttuuria, eikä erillinen toimi, jota suoritetaan. Koen, että vastuu ja vapaus pitää olla tasapainossa kunkin tekijän kykyjen mukaan. Samoin arvojen on oltava yhteiset ja kohdattava oikeasti yrityksen sisällä, niin se näkyy ja helpottaa myös omaa johtamista, sanoo Jari Hietala Syste Oy:stä.

Hietala on huomannut muutoksen johtamiskulttuurissa oman uransa aikana. Tekemisen johtaminen on muuttunut tiedon ja taidon johtamiseen.

– Perinteinen malli, jossa jokaiselle kerrotaan, miten asiat tehdään, ei ole niin tärkeää, kuin kertoa, miksi tehdään ja mitä se vaatii. Tällä tavalla tekijät saavat itse enemmän vapautta sekä myös vastuuta työn laatuun ja suorittamiseen, Hietala toteaa.

Tavoitteiden asettaminen ja selkeä suunta viitoittavat yhteistä tekemistä. Kaiken ytimessä on sitoutunut, yhteisiä tavoitteita kohti asteleva ihminen.

Pikavoittoja voi tehdä tuurilla, mutta ainoa tapa tehdä tulosta kestävästi on johtaa ihmisiä, pohtii puolestaan Marjut Joensuu Nurmijärven Kodit Oy:stä.

– Koen että tehtäväni on luoda työntekijöille parhaat mahdolliset puitteet, jotta voimme onnistua ja saavuttaa tavoitteet. Käytännössä pyrin varmistamaan, että suunta ja tavoitteet ovat kaikille selvät, että yhteistyö ja ilmapiiri ovat kunnossa ja ongelmat ja esteet selvitetään, Joensuu sanoo.

Valmentava johtaminen on taitolaji

Samalla kun työnteon kulttuuri muuttuu, myös johtajuudelle asetetaan uusia tavoitteita.

– Nykyään ymmärretään paremmin, että johtaminen on oma työsarkansa, joka vaatii aikaa ja osaamista. Nopeiden muutosten keskellä on hyvä muistaa perusasiat, kuten kuunteleminen ja keskusteleminen, Marjut Joensuu Nurmijärven Kodit Oy:stä painottaa.

Sisäinen yrittäjyys on halua viedä omaa tekemistään sitoutuneesti eteenpäin myös työntekijän asemassa. Asiantuntijatyön johtaminen haastaa perinteistä johtamiskäsitystä. Jari Hietala uskoo myös sisäisen yrittäjyyden vahvistumiseen ja johtajuuden muuttumiseen yhä valmentavampaan suuntaan.

– Uskon, että työstä tulee entistä itsenäisempää ja ihmiset toimivat ikään kuin yrittäjämäisesti yrityksen sisällä. Ihmiset ovat valmiita ottamaan enemmän vastuuta omasta tekemisestään, jos saavat samassa suhteessa vapauksia päättää työn suorittamisesta ja vapaa-ajasta. Tämä asettaa jatkossa entistä enemmän johtajalle haastetta toimia ikään kuin valmentajana ja työn ohjaajana kuin johtajana perinteisesti ajateltuna, Hietala pohtii.

Nurmijärven Kodit Oy:n toimitusjohtaja Marjut Joensuun ja Syste Oy:n toimitusjohtaja Jari Hietalan ajatuksia johtajuudesta kuulet lisää maksuttomassa webinaarissa 17.5.2022 klo 15–16. Ilmoittaudu mukaan: Webinaarit – Kasvetaan yhdessä (kasvetaanyhdessa.fi).

Tilaisuuden järjestää Kasvetaan yhdessä -hanke. Laurea ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa on mukana Työterveyslaitos. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Teksti: Niina Mäenpää