Skip to content
Home » Uncategorized

Uncategorized

Yhteisöllisyyttä voi vahvistaa myös etätyöaikana

Yhteisöllisyys voi myös vahvistua etätyöaikana. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii yrityksen vastuuhenkilöitä aktiivisia toimenpiteitä yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Evantia Oy:ssä valjastettiin tekniset yhteydenpitovälineet aikaisempaa tehokkaampaan hyötykäyttöön sekä käynnistettiin säännölliset virtuaaliset tapaamiset, joilla korvatiin aikaisemmat kasvokkain tapahtuneet kohtaamiset. Iso rooli oli myös yhteisöllisyydestä käydyllä sisäisellä keskustelulla.… Read More »Yhteisöllisyyttä voi vahvistaa myös etätyöaikana

Yhteistyö ja yhteisöllisyys puhuttavat yrityksiä poikkeuksellisina aikoina

Koronakriisi ja etätyö haastoivat yritysten yhteisöllisyyttä. Yhteinen selkeä päämäärä ja yhteinen keskustelu ovat kuitenkin edellytys muuttuvissa liiketoimintahaasteissa menestymiselle. Kasvetaan yhdessä -hankkeessa edistettiin yhteisöllisyyttä lisäämällä työyhteisön osallistavaa keskustelua, kirkastamalla yhdessä tavoite koko henkilöstön kanssa sekä osallistamalla henkilöstö yhteisiin kehityshankkeisiin.

Kuka yrityksessäsi tekee päätökset?

Hajautettu päätöksenteko parantaa yrityksen sopeutumiskykyä ja kykyä toimia yllättävissä tilanteissa. Muutos- ja sopeutumiskykyisissä organisaatioissa päätöksiä tekevät ne, joilla on paras ja ajankohtaisin tieto. Päätöksiä tehdään yhdessä: Jotta yrityksessä pystytään tuottamaan uudella tavalla tietoa yhdisteleviä ja innovatiivisia ratkaisuvaihtoehtoja, on tärkeää, että prosessiin saadaan mukaan useampia näkökulmia. Päätöksentekoa… Read More »Kuka yrityksessäsi tekee päätökset?

Kauhusta kankea vai innokas ja notkea?

Muutokset voivat lamauttaa tai innostaa. Silvoplee-ravintolassa on vuosien varrella ratkottu monta kiperää tilannetta koko henkilökunnan voimin yhdessä. Näyttelijä, yrittäjä ja kouluttaja Satu Silvo perusti Silvoplee -ravintolansa Helsinkiin 20 vuotta sitten. Ravintola on suunnannäyttäjä kasvisruoassa erityisalueenaan raakaruoka. Ravintola-alalla muutoksia on jatkuvasti, ja erityisesti korona-aika haastoi ravintoloita… Read More »Kauhusta kankea vai innokas ja notkea?

Tulevaisuuden johtajuus haastaa ja mahdollistaa

Tulevaisuuden johtajuus on valmentavaa tiedon ja taidon johtamista, jossa johtaminen itsessään on taitolaji. PK-yrityksen johtamisen muutosta ja tulevaisuuden menestystekijöitä pohtivat Nurmijärven Kodit Oy:n toimitusjohtaja Marjut Joensuu ja Syste Oy:n toimitusjohtaja Jari Hietala. Teemasta lisää kuulet maksuttomassa webinaarissa 17.5.2022 klo 15–16. Johtaminen on yrityskulttuuria, yhteisen arvopohjan… Read More »Tulevaisuuden johtajuus haastaa ja mahdollistaa

Johda yrityksen muutosta – kaikki mukaan muutokseen

Yritykset kohtaavat polullaan sekä isoja että pieniä muutoksia. Osa muutoksista johtuu ulkoisista tekijöistä kuten muutoksista toimintaympäristössä. Muutokset voivat olla myös omista sisäisistä tarpeista ja tavoitteista johtuvia. Koronapandemia on ulkoisena tekijänä vaikuttanut yritysten toimintaan hyvin monella tavalla. Mitä johtamisen ja työyhteisön näkökulmasta muutoksissa on hyvä huomioida?… Read More »Johda yrityksen muutosta – kaikki mukaan muutokseen

Onko yrityksesi aikamatkalla menneisyyteen vai palaako se tulevaisuuteen – Miten muutatte toimintaanne koronan jälkeen?

Koronalla on tutkitusti ollut vaikutuksia kuluttajien ja työntekijöiden käyttäytymiseen ja uutisista löytyy tuhansia tarinoita miten yritykset ovat muuttaneet toimintatapojaan. Entäpä Teidän yrityksenne, oletteko hyödyntäneet koronan tuoman tilaisuuden tarkastella omia toimintojanne kriittisesti ja vieneet parhaat palat vakituisiksi käytännöiksi? Tai oletteko ehtineet pysähtyä miettimään, miten hyödynnätte koronan tuomat muutokset asiakaskäyttäytymisessä tai sidosryhmäkäyttäytymisessä? Jos vastaat, että miten tässä… Read More »Onko yrityksesi aikamatkalla menneisyyteen vai palaako se tulevaisuuteen – Miten muutatte toimintaanne koronan jälkeen?

Muutoskyvykkyyttä kasvattamalla kohti parempia aikoja

Koronakriisi on osoittanut, että muutos voi tulla yllättävältä taholta ja vaikuttaa dramaattisesti yritysten toimintaan niin pahassa kuin hyvässä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten toipumista koronasta, vahvistaa resilienssiä ja muutoskyvykkyyttä ja valmentaa yrityksiä omaksumaan jatkuvan kehittämisen toimintamalleja. Valmennuksen avulla tuetaan yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja työpaikkojen säilymistä.… Read More »Muutoskyvykkyyttä kasvattamalla kohti parempia aikoja